Go to Top

Запослени

Запослени у Основној музичкој школи у Врбасу (1997-2016) – преузми

У школи је запослено 18 наставника, једна спремачица, рачуновођа, секретар и директор школе. Укупно 22 радника. Стручним кадром је покривена настава са 89% , а нестручно са 11%. У наредним годинам проценат стручности биће повећан.

zaposleni_160915

НАСТАВНИ КАДАР

1. Групна настава:

Исидора Недовић, Ана Вујичић, Звездана Гладовић, Јадранка Миковић-Џаферовић.  Све четири наставнице су професори солфеђа и музичке културе са положеним стручним испитом.

2. Клавир:

Гордана Пржница, Анита Елмази, Лејла Елмази, Мирјана Милисављевић, Весна Станков, Звездана Гладовић и Ана Вујичић. Осим Ане Вујичић све наведене наставнице су професори клавира, или са 7. степеном стручне спреме (и средњом школом клавира).

3. Хармоника:

Ђорђе Недељков наставник хармонике са завршеном СМШ на инструменталном одсеку. Недељков је са 7. степеном стручне спреме и професор
Музичке културе.

4. Гитара:

Милош Миливојевић и Стеван Радивојевић су наставници гитаре. Милош је на мастер студијама а Стеван мастер-гитариста.

5. Тамбура:

Маријана Марки је наставник тамбуре са средњом школом тамбуре и 7. степеном стручне спреме као професор солфеђа.

6. Виолина:

Наталија Головачук-Марушић и Евгенија Кулеба су професори виолине.

7. Кларинет:

Лазар Кондић је професор кларинета.

Рекапитулација стручне заступљености наставе:

1.Стручна заступљеност………………………………. 89%
2.Нестручно заступљена настава……………………. 11%

НЕНАСТАВНИ КАДАР

Пословеодржавања чистоће и курирске послове обавља једно лице, са пуним радним временом- спремачица.

Надзор над радом спремачице врши секретар школе.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

gordana_prznicaГордана Пржница – наставник клавира

Весна Станков – наставник клавира и корепетитор

evgenija_kulebaЕвгенија Кулеба – наставник виолине

mirko_zdjelaricМирко Здјеларић – наставник солфеђа и камерне музике

natelija_golovacuk_marusic Наталија Головачук-Марушић – наставник виолине

mirjana_milisavljevicМирјана Милисављевић – наставник клавира

mirjana_markiМиријана Марки – наставник тамбуре

lejla_elmaziЛејла Елмази – наставник клавира и корепетитор

djordje_nedeljkovЂорђе Недељков – наставник хармонике

stevan_radivojevicСтеван Радивојевић – настаник гитаре

anita_elmaziАнита Елмази – наставник клавира

dunja_vitman_1Дуња Витман – наставник хармонике

isidora_nedovicИсидора Недовић – наставник солфеђа и теорије музике

marija_djukic_1Марија Ђукић – наставник клавира и корепетитор

milos_milivojevicМилош Миливојевић – наставник гитаре

Ана Вујичић – наставник солфеђа

milica_buvac_1Милица Бувач – наставник клавира

Јадранка Миковић Џаферовић – наставник теретских предмета

НЕНАСТАВНИ КАДАР

verica_ozegovicВерица Ожеговић – директор школе

Милан Ковач – секретар школе

Ана Обренов – педагог школе

Тијана Реслер – рачуновођа школе

Весна Шљукић – спремачица