Go to Top

Школска 2013-2014. год.

1.Сунчица Бабић- 2.награда  на међунар.пијанистичком такмичењу“Ј.Славенски“ у БГ-у

                                – 1.награда на пијанистичком такмичењу“Дани музике“у Бачкој Тополи

– 1.награда на међународном пијанистичком такмичењу“Фантаст“у Бечеју

2.Ања Ђурковић- 3.нaграда пијанистичком такмичењу“Дани музике“у Бачкој Тополи

                                – 2.награда на међународном пијанист.  такмичењу „Фантаст“у Бечеју

-2.награда на пијанистичком такмичењу“Јосип Славенски“у Новом Саду

3.Галина Стојаноски-2.награда на међунународном такмичању“Фантаст“у Бечеју

Све три ученице су из класе проф. Аните Елмази

На „Данима музике“у Б.Тополи свирале су и ученице 1. и 2.разреда клавира:

4.Маша Буторовић3.награда,класа- проф.Лејле Елмази

* Маша је добила и 2.награду на такмичењу „Млади Виртуоз“у Беогаду

5.Ана Бечић-3.награда,класа- проф.Гордана Пржница,из исте класе наступала је и:

6.Зорана Жигић-1.награда на такмичењу“Млади виртуоз“у Београду

7.Гордана Шајин-3.награда на међунар. такмичењу“Фантаст“у Бечеју

Класа:Звездана Гладовић

8.Дарија Чолић-2.награда на клавирском такмичењу“Јосип Славенски“у

Новом Саду,класа:Мирјана Милисављевић

Са гудачког одсека на такмичењу“Кад цврчци цврче“такође у БТ-и наступили су

ученици виолине из класе проф. Евгеније Кулеба:

1.Антонија Милер-1.награда

2.Елена Крулановић-3.награда,и

3.Сташа Алексић-3.награда

4.Катарина Недић-2.награда на међунар. такмичењу „Фантаст“у Бечеју

Ученица је из класе проф.Наталије Головачук-Марушић

5.Лазар Перовић-2.награда на међунар.такмичању“Фантаст“у Бечеју

Ученик је из класе проф.Евгеније Кулеба

Са одсека хармонике наступали су ученици из класе наставника Ђорђа Недељкова:

1.Иван Арђењан-1.награда на такм.“Дани музике“у БТ-и

и 1.награда на међународном такмичењу“Фантаст“у Бечеју

2.Никола Станојевић-1.награда на међународном такмичењу“Фантаст“у Бечеју

3.Снежана Пивнички-2.награда на међународном такмичењу“Фантаст“у Бечеју

4.Божидар Пивнички-2.награда на међународном такмичењу“Фантаст“у Бечеју

Са истог одсека а из класе Светлане Бељански-Кондић наступала је:

5.Леополдина Ђанић-1.награда на међународном такмичењу“Фантаст“у Бечеју

Са дувачког одсека,из класе професора Лазара Кондића,наступила је на кларинету

1.Катарина Марјанов-1.награда на меморијалу“Душан Протић“у БГ-у у МШ“В.Лисински“

2.Катарина Марјанов-2.награда на међународном такмичењу у чешком граду Хорице

3.Катарина Марјанов-2.награда на међународном такмичењу“Петар Коњовић“ у БГ-у

На републичком такмичењу из солфеђа,у МШ“С.С.Мокрањац“у Пожаревцу наступила је

1.Милена Ранков-1.награда.За такмичење је спремила проф.Звездана Гладовић

На Екипном такмичењу из солфеђа,у МШ“Ј.Славенски“у Новом Саду,наступиле су две екипе:“Весела Триола“и „Квартола“и обе освојиле 1.награду

У саставу екипе“Весела триола“ такмичили су се следећи ученици наше школе:

1.Божидар Пивнички,2.Јелена Столић и 3.Милена Ранков

Екипу“Весела триола“спремала је проф.Звездана Гладовић

У саставу екипе“Квартола“ такмичили су се:1.Јелена Штефек,2.Милена Симовић3.Валентина Гачић и 4. Лазар Перовић

Екипу“Квартола“спремале су проф.Исидора Недовић и Ана Вујичић

УКУПАН БРОЈ ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА: 30

ОД ТОГА: 12 првих,12других и 6 трећих награда