Go to Top

Школа данас

skola_160915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројно стање ученика по разредима, одсецима, инструментима и број класа за школску 2015/2016.годину

Бројно стање ученика по разредима:

1.разред…………………………………………44 ученика
2.разред…………………………………………39 ученика
3.разред…………………………………………31 ученика
4.разред…………………………………………35 ученика
5.разред…………………………………………16 ученика
6.разред…………………………………………17 ученика

УКУПНО ………………………………………..182 УЧЕНИКА

Бројно стање ученика по одсецима:

Клавирски …………………………………….80 ученика
Акордеонисти…………………………………26 ученика
Гудачки ………………………………………..29 ученика
Трзачки…………………………………………(28 на гитари,14 на тамбури)
Дувачки……………………………………….. 5 ученика