Go to Top

Саветодавни орган

Савет родитеља – састављен од 17 чланова(из сваке класе по један родитељ).