Go to Top

Историјат школе

Историјски подаци о школи

Нижа музичка школа у Врбасу основана је 1959. године.Од почетка су радили следећи одсеци:klavir_160915

– клавирски одсек,
– одсек хармоника,
– гудачки одсек и
– дувачкин одсек

Настава се изводила на следећим инструментима:

– клавир,
– хармоника,
– виолина,
– виола,
– виолончело,
– труба и
– флаута

Школу је у просеку похађало 120 ученика годишње,а запослено је било 8 наставника. Директори школе били су: Милорад Вучетић од 1959. до 1962.године, Стеван Гера од 1962. до 1963. године, Бранислав Цвејановић од 1963. до 1964.године, а од 1964.па до затварања поново Милорад Вучетић.

Од 01. јануара 1969. године школа је укинута и припојена ШОМО у Кули,а већ исте године, 03.октобра, школа је припојена Радничком универзитету “Светозар Марковић-Тоза“ у Врбасу. А од школске 1986/87. године школа се организационо повезује са Основном школом „Петар Петровић Његош“ у Врбасу и у оквиру њене делатности оствариваће  наставни план  и програм основног музичког образовања и предвиђеног за посебно васпитање и образовање.

У наредном периоду школа је уписивала годишње у просеку  90 ученика, и то на два инструмента: kлавир и хармоника. У просеку је радило 5 наставника.

1995.године Извршни одбор СО Врбас подноси захтев Влади Републике Србије о оснивању ОМШ у Врбасу.

Основну музичку школу у Врбасу основала је Влада Републике Србије („Сл.гласник РС“ број 49/95). Влада је именовала и привремени Школски одбор, а министар просвете РС именовао је вд директора школе- Миру Вујичић, 22.01.1996. године.

Од почетка школске 1996./1997. године школа је добила и нову зграду, тј. кућу старјег здања у главној улици града. А  01.03.1997. године је и званично регистрована.

У школској 1996./1997. години уводе се два нова инструмента: кларинет и гитара.

Проблем већине музичких школа у то време био је кадар. Део наставе био је стручно заступљен а део нестручно. Поред наставе инструмента од 1. До 6. разреда, код дувача од 1.до 4.разреда, ученици старијих разреда 4.,5. и 6. обавезно имају хор или оркестар.

Предмет солфеђо похађају сви ученици школе. У 6.разреду, за шестогодишње похађање, добија се и четврти предмет-теорија музике. Овај предмет дувачи су похађали  најпре у 1. разреду а потом у 4. разреду.

Од 2001. године за вд директора ОМШ у Врбасу именована је Верица Ожеговић, а већ од следеће школске године за директора школе. На овој функцији је још увек.

Од 2003. године уведен је гудачки одсек тј. изучавање виолине а потом и проширен трзачки одсек са тамбуром: бас и е-прим.Школа тренутно има 185 ученика и 5 одсека:

  • клавирски,violina_160915
  • одсек акордеониста,
  • трзачки(гитара,тамбура),
  • гудачки(виолина)и
  • дувачки

 

 

МОТО ШКОЛЕ:Реци ми и ја ћу заборавити.Подучи ме и ја ћу се сетити.Укључи ме у рад и ја ћу научити!

ВИЗИЈА

Желимо да побољшамо услове за рад ученика и омогућимо квалитетније извођење наставе, едукацијом наставника, набавком нових инструмената, проширивањем и оплемењивањем постојећег школског простора, као и проширивањем интересовањам за основно музичко образовање и ван наше општине. Желимо да успоставимо бољу сарадњу како у Општини Врбас, тако и шире.Желимо веће разумевање заинтересованих група(локалне заједнице…), више толеранције, иницијативе и задовољстава личним резултатима.

ПОСЕБНИ ПРИОРИТЕТИ НАШЕ ШКОЛЕ

БЕЗБЕДНОСТ  УЧЕНИКА

– КВАЛИТЕТНА  НАСТАВА – побољшање квалитета наставе увођењем принципа евалуације, едукацијом наставника за примену нових наставних метода и побољшања услова рада.

– ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ – ширење информација о квалитету рада школе ради привлачења пажње јавности и будућих првака:

Промовисање талента у циљу њихове афирмације,развијања такмичарског духа, јачање самопоуздања. Обезбедити што квалитетније културне садржаје ради развоја културе у граду.

РАД НА ИНФРАСТРУКТУРИ ШКОЛ Е – рад на проширењу радних услова уз изградњу новог објекта, као и обогаћење свих материјалних ресурса у циљу квалитетније понуде помоћи ученика и наставника.

ИНТЕЗИВИРАЊЕ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ – подизање нивоа мотивације родитељаза активно учешће у свим облицима рада школе са њиховом децом, као и подршка родитеља у изради ИОП-а, како за надарене ученике, тако и за ученике који отежано савлађују програм.

У протеклих 8 година вођена је евиденција заинтересованости деце за похађање ОМШ-е са територије Општине Србобран, обзиром да је велики број деце био принуђен да путује у Врбас. У основним школама на територији Општине Србобран више пута је спроведена анкета међу ученицима 1. и 2. разреда, тако да се располаже подацима почев од школске 2006 – 2007. године. Регистрација овог Издвојеног одељењња коначно је добијена прошле школске 2014/2015.године.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *