Go to Top

Основни подаци школе

ОМШ Врбас

21460 Врбас, М.Тита 118

ПИБ: 100639142
Матични број: 0650071
Шифра делатности: 8520
Број жиро рачуна: 840-971660-95
Телефон: +381 (21) 706 431

Директор школе: Верица Ожеговић