Go to Top

Орган управљања

Школски одбор – састављен је од 9 чланова (3 наставника, 3 родитеља и 3 представника локалне самоуправе).

note_160915