Go to Top

Директор школе

Директор школе: Гордана Пржница

Полазећи од утврђених законских задатака, непосредних задатака утврђених у општим актима школе, одлука Наставничког већа и Школског одбора, задаци директора школе су:v_kljuc_160915

– Организовање образовно-васпитног рада школе
– Педагошко-инструктивни рад
– Рад са ученицима
– Рад са родитељима
– Остваривање сарадње са друштвеном средином
– Административни послови