Go to Top

Милорад Вучетић

Крајем јуна 1955.године у Врбас је распоређена Милева С. Мартиновић, стручни учитељ-приправник, службеник Народног одбора оптине Цетиње. У каснијем периоду са супругом Милорадом (Мињом) Вучетићем оставиће видног трага на музичком образовању младих, прво у ШОМО Стеван Ст. Мокрањацу Врбасу, а затим и у oсталим организационим облицима оведе латности.

Директори школе били су: Милорад Вучетић од 1959. до 1962.године, Стеван Гера од 1962. до 1963. године, Бранислав Цвејановић од 1963. до 1964.године, а од 1964. па до затварања поново Милорад Вучетић.

За прославу Дана школе Петар Петровић Његош, 25. априла 1961. године, изведен је богат програм, а састојао се од: свечане академије, изложбе, културно-уметничког програма, спортских манифестација и другарске вечери. [1]Свечана академија и културно-уметнички програм изведени су у Дому омладине. У припремању програма, узео је учешће и Миња Вучетић,са две хорске песме, са нижим разредима. За свечану академију штампано је око 600 позивница.