Go to Top

Летопис

Бројно стање ученика на крају 1.полугодишта школске 2016/2017. год.

Преглед значајних улагања за одржавање објеката и опремање школе (20014-2016) (преузми)

Број ученика ОПМВО при ОШ Петар Петровић Његош Врбас (преузми)

Успех ученика Основне музичке школе у Врбасу на крају школске 2014/2015. године (преузми)

Ученици који су завршили основно музичко образовање и васпитање у Врбасу (преузми)

Бројно стање ученика на крају 1.тромесечја школске 2015/2016.године  (преузми)

Број ученика од школске 1996/97.до 2014/15. године (преузми)

Постигнућа ученика Основне музичке школе у Врбас од 1976. до 2015. год. (преузми)

Летопис Основне музичке школе у Врбасу  (преузми)

oms_240915