Go to Top

Документи

Школски развојни план за школску 2016/2017. годину

План рада Стручног актива за развој школског програма у школској 2016/2017. години

Годишњи план образовно-васпитног рада школе за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацји школског развојног плана за школску 2015/2016. годину

Извештај о реализацији годишњег плана образовно-васпитног рада школе за школску 2015/2016. годину

Извештај о активностима Стручног актива за развој школског програма за 1.полугодиште школске 2015/2016. године

Годишњи план образовно-васпитног рада Основне музичке школе у Врбас за школску 2015/2016. годину

План рада Стручног актива за развој школског програма у школској 2015/2016. години

Број ученика шк. 1996/97- 2015/2016.године (на почетку и крају наставне године)

Посебан школски програм за основно музичко образовање и васпитање за школску: 2015/16; 2016/17, 2017/18, 2018/19. годину

Извештај о реализацији годишњег плана образовно-васпитног рада школе за школску 2014/2015. годину

Извештај о реализацији школског развојног плана за школску 2014/2015. годину

Годишњи план образовно-васпитног рада Основне музичке школе у Врбасу за школску 2014/2015. годину

Школски развојни план за период од школске 2014/2015. до школске 2018/2019. године

Извештај о реализацији годишњег плана образовно-васпитног рада школе за школску 2013/2014. годину