Go to Top

Ђаци генерације

Звање Ђак генерацијеОсновне музичке школе у Врбасу установљено је школске 2006/07. године  Правилником о награђивању ученика, а додељује га Школски одбор  на предлог Наставничког већа.

Звање Ђак генерације додељено је:

1.Радован Туровић      школска 2006/07. година
2.Дуња Палић      школска 2007/08. година
3.Ана Марија Недић     школска 2008/09. година
4.Тијана Томић      школска 2009/10. година
5.Арпад Фехер      школска 2010/11. година
6.Срђан Хромиш      школска 2011/12. година
7.Теодора Мркајић      школска 2012/13. година
8.Никола Марјанов      школска 2013/14. година
9.Катарина Марјанов     школска 2014/15. година
10.Леополдина Ђанић     школска 2015/16. година