Go to Top

Огласна табла

Обавештење

ЗА ЧЛАНОВЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА Седница Наставничког већа одржаће се у петак 23.јуна 2017.године са почетком у 10:00 часова. За седницу предлажем ДНЕВНИ РЕД 1.Разматрање извештаја о постигнутим образовно-васпитним резултатима ученика од 1. до 6.разреда; 2.Васпитно-дисциплинске мере на крају наставне године; 3.Резултати рада слободних активности,додатног рада,културне и јавне делатности школе; 4.Организација рада у августу; 5.Питања и предлози; У Врбасу,16.јуна 2017.год. Директор Верица Ожеговић

Обавештење за чланове наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у среду, 31. маја 2017. године са почетком у 12:00 часова. За седницу предлажем следећи Д Н Е В Н И   Р Е Д Усвајање дневног реда и записника са претходне седнице; Резултати завршних испита ученика VI разреда,оних који иду на пријемни испит у СМШ-у; Доношење одлуке о Ђаку генерације за школску 2016/2017.годину; Договор у вези са организацијом Годишњих концерата школе; Договор у вези са организацијом …Опширније

Обавештење за чланове наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 31.марта 2017. године са почетком у 14:30 часова За седницу предлажем следећи    Д Н Е В Н И   Р Е Д Усвајање дневног реда и записника са претходне седнице; Изостанци ученика и васпитне мере; Организација активности до краја наставне године(наступ на Фестивалу МБШ Србије,мајски концерти,III школско такмичење); Активности стручних већа,тимова и актива Школе; Пријемни испит и укључивање ученика припремног разреда у инструменталну наставу; …Опширније

Обавештење за чланове наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се 26.12.2016.године са почетком у 10:00 часова. За седницу предлажем следећи Д Н Е В Н И   Р Е Д: 1.Анализа успеха ученика на крају 2.наставног периода и реализација наставних планова и програма 2.Изостанци ученика и васпитне мере 3.Активности стручних већа и Тимова Школе 4.Анализа организације јавних часова и полугодишњих концерата Школе 5.Школска документа (дневник,педагошка свеска,портфолио…) 6.Полугодишњи извештај остручном усавршавању и напредовању наставниика 7.Питања и предлози У …Опширније

Обавештење за чланове Педагошког колегијума

Састанак Педагошког колегијума одржаће се 15.11.2016. године са почетком у 10:00 часова. За састанак предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД: 1.Упознавање са планом рада Педагошког колегијума ОМШ-е у Врбасу за школску 2016/2017.годину; 2.Анализа постигнутих резултата о-в рада на крају 1.квалификационог периода и израда Извештаја; 3.Провера бројчаног сатња свих класа; 4.Анализа вођења педагошке документације и евиденције; 5.Разматрање молби ученика за брже тј.ванредно напредовање; 6.Анализа Извештаја о обављеном редовном годишњем инспекцијском прегледу; 7.Праћење и анализа …Опширније

Обавештење за чланове наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се 01.11.2016.године са почетком у 12:00 часова. За седницу предлажем следећи   Д Н Е В Н И    Р Е Д:   1.Анализа успеха ученика на крају 1.наставног периода и реализација наставних планова и програма 2.Изостанци ученика и васпитне мере 3.Ванредно напредовање ученика; предлози за полагање ученика у јануарском испитном року 4.Активности стручних већа и тимова Школе 5.Организација јавних часова и полугодишњег концерта Школе 6.Школска документа …Опширније

Обавештење за чланове наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 31.маја 2016. године са почетком у 12:00 часова, За седницу предлажем следећи: Д Н Е В Н И   Р Е Д Усвајање дневног реда и записника са претходне седнице; Резултати завршних испита ученика VI разреда,оних који иду на пријемни испит у СМШ-у; Доношење одлуке о Ђаку генерације за школску 2015/2016.годину; Договор у вези са организацијом Годишњег концерта школе; Активности стручних Тимова и Актива школе; …Опширније

Обавештење за чланове наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 05.априла 2016.године са почетком у 11:00 часова За седницу предлажем следећи Д Н Е В Н И   Р Е Д 1. Анализа успеха ученика на крају III наставног периода; 2. Изостанци ученика и васпитне мере; 3. Организација активности до краја наставне године(мајски концерт, II школско такмичење за трзаче и гудаче…); 4. Активности Тимова и Актива Школе; 5. Извештаји о одржаним часовима допунске и додатне …Опширније

Седница Наставничког већа

У уторак 03.новембра 2015. године одржана је прва седница Наставничког веће ОМШ-е у Врбасу са дневним редом: 1.Анализа успеха ученика на крају 1.наставног периода и реализација наставног плана и  програма; 2.Изостанци ученика и васпитне мере; 3.Ванредно напредовање ученика; предлози за полагање ученика у јануарском испитном року; 4.Активности школских тимова и стручних већа; 5.Организација јавних часова и полугодишњег концерта школе; 6.Школска документа (припреме за час…) и 7.Питања и предлози Фото галерија