Go to Top

Административно – финансијска служба

– секретар школе, са пола радног времена

– рачунополагач, са пола радног времена

finansije_160915